Iskierki

ISKIERKI to zespół działający przy świetlicy wiejskiej w Bukówce. W jego skład wchodzą dzieci z Bukówki, Jezierzyc i Grąsina. Od 2015 r. oprócz występów artystycznych dzielnie wspierają swoich starszych kolegów z OSP Bukówka, biorąc czynny udział w różnych akcjach np. „Posprzątaj swój dom”. Podsumowując, jest to grupa wszechstronnie uzdolnionych dzieci. Opiekunami tych wspaniałych młodych strażaków są Justyna Seweryn i Małgorzata Grabarczyk, które wspierane są przez swoich druchów z jednostki oraz pracowników Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk.

Piątek
17:00 – 19:00
Bukówka

 

Instruktor: Justyna Seweryn
tel. 668-642-991