Kuźnia Rybacka w Wiklinie

Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert dla Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk w ramach działania „Przebudowa i doposażenie obiektu „Kuźnia Rybacka” oraz popularyzacja wędkarstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego w miejscowości Wiklino”. Postępowania o udzielanie zamówień, w ramach których składane są niniejsze zapytania ofertowe, odbywają się zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zamówienia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr 00272-6523.2-SW1110451/19 z dnia 27.11.2019.

Zamawiający: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, Głobino, ul Główna 65, 76-200 Słupsk tel. 59 847 10 91, e-mail: biuro@gok.slupsk.pl

 

Akwarium z wyposażeniem:

Data zapytania: 20.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 05.05.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_______________________________________________

Sprzęt wędkarski:

Data zapytania: 15.04.2021 r.
Termin składania ofert: 29.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_______________________________________________

Dostawa keyboardu:

Data zapytania: 13.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 27.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Dostawa sprzętu multimedialnego:

Data zapytania: 13.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 27.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Kamera:

Data zapytania: 13.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 27.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Aparat z osprzętem:

Data zapytania: 13.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 27.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Sprzęt do pracowni ceramicznej:

Data zapytania: 13.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 27.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Dostawa witryny stojącej:

Data zapytania: 9.04.2021 r.
Termin składania ofert: 23.04.2021 r.

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

 

_____________________________________________

Wyposażenie wystawiennicze:

Data zapytania: 9.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 23.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Wyposażenie komputerowe:

Data zapytania: 9.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 20.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej

_____________________________________________

Dostawa 4 szt. kompletów piwnych do obiektu:

Data zapytania: 8.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 22.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Dostawa nagłośnienia do Kuźni Rybackiej:

Data zapytania: 2.04.2021 r.
Termin składania ofert: do 16.04.2021 r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Dostawa stołów do obiektu:

Data zapytania: 18.03.2021 r.
Termin składania ofert: do 1.04.2021r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

_____________________________________________

Dostawa krzeseł do obiektu:

Data zapytania: 17.03.2021 r.
Termin składania ofert: do 31.03.2021r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej:

 

_____________________________________________

 

Dostawa i montaż mebli w tym mebli pod zabudowę:

Data zapytania: 9.03.2021 r.
Termin składania ofert: do 23.03.2021r. 

Więcej informacji w załącznikach poniżej: