Lądowisko Kultury w Redzikowie śr. / 30.01

Zapisy na warsztaty dla dzieci i rodziców

Projekt  „Rozwój społeczny poprzez działania kulturalne” realizowany jest w ramach dotacji otrzymanej przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczna Gminy Słupsk z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego. Skierowany jest do dzieci w wieku 6-9 lat mieszkających na terenie gminy Słupsk oraz ich rodziców. Głównym celem jest podnoszenie kompetencji społecznych najmłodszych uczestników poprzez udział w zajęciach muzycznych, tanecznych, sensoplastycznych, a także warsztatach prowadzonych  przez psychologa.  Warsztaty odbywać się będą raz  w tygodniu w okresie luty-czerwiec 2019 roku. Do projektu zostanie przyjęta grupa 15 dzieci. Pierwszeństwo będą miały osoby z zaświadczeniem ze szkoły o wskazanym udziale w tego typu zajęciach. Więcej informacji w Lądowisku Kultury w Redzikowie (miejsce prowadzenia zajęć) oraz w Centrum Kultury w Głobinie (tel. 59-847-10-91).  Zapisy do dnia 30 stycznia 2019 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny.