Lądowisko Kultury w Redzikowie sob. / 15.12 / 10:00

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci

Spotkania umuzykalniające skierowane są do dzieci w wieku 4-8 lat.

Drugie spotkanie odbędzie  się 15.12.2018 r. (sobota) godz.10.00 – Lądowisko Kultury w Redzikowie

Prowadzone zajęcia mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajania potrzeby ruchu poprzez:

– rozwijanie słuchu muzycznego,
– kształcenie poczucia rytmu,
– poprawne śpiewanie piosenek,
– rozwijanie koordynacji,
– rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
– wspólne muzykowanie.

Ponadto różnorodne formy ćwiczeń i zabaw ruchowo-umuzykalniających przyczyniają się do rozwoju fizycznego, psychicznego, a także intelektualnego dziecka.

Koszt udziału 10 zł.

Zapisy przyjmujemy pod adresem ladowisko@gok.slupsk.pl
Więcej informacji pod nr tel. 511 428 537

Lądowisko Kultury w Redzikowie
Adres: Redzikowo 20 A, 76-200 Redzikowo