Lądowisko Kultury w Redzikowie sob. / 27.10 / 16:00

Wykład o Stosunkach Polsko-Ukraińskich

27 października w Lądowisku Kultury w Redzikowie o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie z prof. dr hab. Romanem Drozdem wykładowcą Akademii Pomorskiej w Słupsku. Historyk opowie o stosunkach polsko-ukraińskich.
—-
PROF. DR HAB. ROMAN DROZD, PROF. ZW. AP
w latach 2008-2016 rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się kwestie związane z relacjami polsko-ukraińskimi w XX i XXI wieku, polityką władz polskich wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, położeniem ludności ukraińskiej w Polsce oraz dziejami Kościoła greckokatolickiego po 1944 r.

W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w specjalności historia na Uniwersytecie Szczecińskim;

W 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w specjalności: historia, historia najnowsza na Uniwersytecie Szczecińskim;

W 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.