Jezierzyce sob. / 29.09 / 14:00

Warsztaty Wikliniarskie

W ramach warsztatów realizowanych w ramach projektu Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja pn. „Warsztaty rękodzielnicze i zielarskie formą aktywizacji środowiska wiejskiego Gmin Słupsk i Damnica poprzez aktywne kultywowanie tradycji”. Serdecznie zapraszamy do udziału  w zajęciach wikliniarskich, które odbędą się 29 września (sobota) w godz. 14:00-18:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Warunki uczestnictwa:

  1. Zameldowanie na terenie Gminy Słupsk lub Damnica.
  2. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby do 35 roku życia (minimum 50% w grupie).
  3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres projekty@gok.slupsk.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejscowość zameldowania, miesiąc i rok urodzenia, telefon kontaktowy. O zakwalifikowaniu powiadomimy droga mailową.
  4. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatny.