Swołowo niedz. / 14.04 / 12:30

VII Pomorski Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną. 

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk ogłaszają VII Pomorski Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną. 
Konkurs jest otwarty, skierowany do wszystkich zainteresowanych. Zgłaszane do konkursu palmy mogą stanowić zarówno pracę indywidualną, jak i zbiorową, a składać je mogą osoby indywidualne, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające na terenie Pomorza.
Palmy z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie do 14 kwietnia do godz. 12.30.
W Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 14 kwietnia 2019 roku na terenie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie w czasie imprezy folklorystycznej „Niedziela Palmowa”.

Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie pod numerem telefonu: 608 142 690. Sekretarzem Konkursu i osobą do kontaktu w jego sprawie jest Anna Uszyńska, adiunkt Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.
Regulamin Konkursu i Karta zgłoszenia do pobrania w załączniku.

Szczegóły o Konkursie http://www.muzeum.swolowo.pl/aktualnosci.html