wt. / 12.03

Rozwój społeczny poprzez działania kulturalne

W Lądowisku Kultury w Redzikowie trwają zajęcia w ramach projektu „Rozwój społeczny poprzez działania kulturalne” realizowanego w ramach dotacji w kwocie 10 tysięcy zł. otrzymanej przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczna Gminy Słupsk z Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego – konkurs „Na dobry początek!”. W warsztatach wokalnych, taneczno–rytmicznych, sensoplastyce oraz spotkaniach z psychologiem bierze udział grupa 15 dzieci z terenu Gminy Słupsk. Głównym celem realizowanych działań jest podnoszenie kompetencji społecznych najmłodszych uczestników poprzez udział w zaoferowanych formach aktywności.