Profilaktyka

Jesień 2019

 

Dobiegają końca jesienne zajęcia profilaktyczne finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk realizując ten projekt zadbało o różnorodność oferty. Bazowano podobnie jak w edycjach poprzednich na rozwoju pasji i zainteresowań uczestników. Tym razem zorganizowaliśmy warsztaty filcowania, zajęcia plastyczne i teatralne. Do kilku miejscowości zawitał ponownie teatr Fantazja z przedstawieniami edukacyjnymi oraz animacjami. Zorganizowaliśmy także spotkania z psychologiem dr Anettą Jaworską z Akademii Pomorskiej w Słupsku. Szczególnie spotkania z nią przynoszą dobry efekt w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami komunikacyjnymi i interakcyjnymi.

Dzięki fachowej obserwacji i poradom możliwe jest pełniejsze realizowanie przez pracowników Centrów Animacji Lokalnej (CAL, dawniej świetlice) funkcji wychowawczych placówek. Spotkania te to także okazja dla samych pracowników na uzyskanie porad dotyczących ich działań, reakcji wychowawczych. Specjalnie im dedykowane było szkolenie z zakresu radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy CAL. Program profilaktyczny realizowany w sprawdzającej się od lat formule,  przynoszącej coraz większe efekty. Uczestnicy zdobywają nowe kompetencje społeczne, otwierają się na siebie, uczą się radzenia sobie z emocjami i agresją, a przede wszystkim zaś spędzają atrakcyjnie i efektywnie czas mając okazję na rozwój swych pasji i zainteresowań, ucząc się jednocześnie jak rozmaita może być możliwość spędzania wolnego czasu – bez ograniczania się tylko do smartfonów czy komputerów.

 

        

__________

Wiosna 2019

Dobiega końca wiosenna edycja warsztatów profilaktycznych realizowanych w ramach dotacji otrzymanej z gminnego programu profilaktyki uzależnień. 👫

W zajęciach wzięło udział przeszło 5️⃣0️⃣0️⃣ uczestników, dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich. Nie zabrakło przedstawień dla dzieci teatru „Fantazja” promujących zdrowy styl życia, pozytywne postawy społeczne oraz aktywność fizyczną. 🎭

Z podstawami sztuki cyrkowej zapoznawał uczestników Kamil Karmelita (Teatr Obieżyświat). W świat filcowanych maskotek zabrała dzieci Tatiana Słojka. Z kolei Małgorzata Burian przeprowadziła warsztaty z gry na bębnach, marakasach i innych instrumentach.

Dla nieco starszej młodzieży zorganizowaliśmy cykl spotkań z Przemysławem Kacą – autorem projektu „Hip-Hop Drugą Szansą”. 🎧🎤

Nasze działania to także szereg spotkań z psychologiem Anettą Jaworską, a także studentami Akademii Pomorskiej. Dzięki projektowi odbyło się przeszło 5️⃣0️⃣ spotkań różnego typu, zorganizowanych w niemal wszystkich świetlicach.

Trwają zajęcia profilaktyczne w świetlicach wiejskich. W naszych obiektach gościł teatr Fantazja z przedstawieniami – ,,Księżniczka na ziarnku grochu” – Jezierzyce Osiedle,  ,,Przygody Alladyna” – Kukowo oraz ,,Piracka Wyspa” – Siemianice. Licznie zgromadzona dziecięca widownia wraz z rodzicami gromko oklaskiwała występujących aktorów. Po przedstawieniu na najmłodszych czekał szereg przygotowanych zabaw animacyjnych. W tej propozycji spędzenia wolnego czasu wzięło udział blisko 100 uczestników. Natomiast w Bukówce zostały zorganizowane zostały warsztaty bębniarskie poprowadzone przez Małgorzatę Burjan. Cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem. Blisko 30 uczestników przez 3 godziny poznawało tajniki gry na bębnach oraz innych instrumentach muzycznych. W ramach profilaktyki przez cały kwiecień odbywały się spotkania ze studentami Akademii Pomorskiej w Słupsku poświęcone tematyce przyjaźni, okazywania emocji oraz hejtowi. Nie zabrakło także spotkań z psychologiem Anettą Jaworską. Na kolejne zajęcia profilaktyczne zapraszamy już niedługo do kolejnych placówek.

  • 8 maja godz. 16.00 – spotkanie z psychologiem w Bukówce
  • 9 maja godz. 16.30 – zajęcia ze studentami w Wieszynie
  • 10 maja godz. 16.00 – warsztat „Hip-Hop drugą szansą” z Przemysławem Kacą we Włynkowie
  • 15 maja godz. 16.00 – spotkanie z psychologiem w Bruskowie Wielkim
  • 22 maja godz. 16.00 – spotkanie z psychologiem w Warblewie
  • 29 maja godzina 16.00 – spotkanie z psychologiem w Kusowie

 

 

 

__________

Jesień 2018 

Kolejna edycja zajęć w ramach programu profilaktyki  uzależnień w świetlicach wiejskich realizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę  już za nami! Finansowanie programu zapewniła gmina Słupsk. W okresie od września do grudnia nie zabrakło zajęć: diagnostyczno – terapeutycznych, warsztatowych i edukacyjnych. W 13 świetlicach zorganizowane zostały spotkania z psychologiem. Miały one na celu z  jednej strony stworzyć diagnozę grupy, opisać zmiany dokonujące się w niej na przestrzeni dotychczasowych edycji programu. Pełniły również funkcję rozwijającą kompetencje psychospołeczne uczestników oraz doradczą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i pracowników świetlic. W ramach profilaktyki ukierunkowanej bezpośrednio na tematykę agresji, braku zainteresowań, uzależnienia od mediów odbyły się dwa przedstawienia Teatru Profilaktycznego „Maska” z Krakowa. Natomiast teatr „Fantazja” wystawił 3 spektakle w Strzelinie, Włynkówku i Bierkowie. Przedstawienia dotyczyły tematyki ekologicznej oraz związanej z przyjaźnią, jak i wzajemną pomocą. Na koniec widzowie wzięli udział w cyklu gier animacyjnych z nagrodami. W ramach rozwoju pasji i zainteresowań zorganizowany został cykl warsztatów z filcowania w Strzelinie. Natomiast w Redzikowie wystąpił  Teatr „Obieżyświat” ze Słupska. W ramach programu odbyły się jeszcze warsztaty bębniarskie oraz hip hopowe, poprowadzone przez pedagoga Przemysława Kacą autora projektu „Hip Hop-druga szansa”.

Dzięki programowi młodzi mieszkańcy gminy wzięli udział w atrakcyjnych zajęciach. Przygotowany program umożliwił uczestnikom rozwinąć swoje pasje, zainteresowania, kompetencje społeczne oraz uzyskać poradę psychologiczną na temat przeżywanych problemów. Prowadzący warsztaty i pracownicy świetlic potwierdzają duże pozytywne zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat realizacji programu, zarówno wśród osób indywidualnych, jak i całych grup zajęciowych.