Patriotyzm Jutra

Dobiega końca projekt „Historia wokół nas” realizowany przez grupę 30 uczniów SP we Wrześciu. Od czerwca wzięli oni udział w przeszło 100 godzinach zajęć – spotkań z historykami, członkami grup rekonstrukcyjnych, dziennikarzem Danielem Kluskiem, filmowcem Markiem Sosnowskim, a także spotkaniach grup dziennikarskiej i filmowej. W trakcie projektu powstało 10 videoblogów o historii regionu. Część z nich już została opublikowana na portalu youtube. Realizacja była możliwa dzięki projektowi Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, które pozyskało dotację w kwocie 12 tys. zł w ramach programu „Patriotyzm Jutra” z Muzeum Historii Polski w Warszawie.


——————————————————————————————————————————————————

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk przystąpiła do realizacji projektu „Historia wokół nas”, dofinansowanego w kwocie 12 tys. zł z Muzeum Historii Polski w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra”. Projekt realizowany jest w miejscowości Wrzeście, we współpracy z tamtejszą Szkołą Podstawową w okresie czerwiec – listopad 2018 roku. W ramach zadania 30 uczestników weźmie udział w warsztatach dziennikarskich i filmowych. Odbędą się także spotkania z pasjonatami historii lokalnej oraz członkami grup rekonstrukcyjnych. Natomiast jesienią zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjny do Ustki. W ramach projektu uczestnicy przeprowadzą wywiady z najstarszymi mieszkańcami sołectw Karzcino, Lubuczewo, Wiklino i Wrzeście. Na podstawie zebranych materiałów powstanie 10 wideoblogów o historii poszczególnych miejscowości, które opublikowane zostaną w mediach elektronicznych.

Patriotyzm Jutra to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

W ramach projektu powstały dwa filmy zrealizowane przez uczestników. Zapraszamy do oglądania!

 

 

 

 

 

Program Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.