Kuźnia Rybacka w Wiklinie

Aktualizacja: Zgodnie z harmonogramem zrealizowano część budowlaną nowoczesnego Centrum Aktywności Lokalnej (dawnej świetlicy wiejskiej) „Kuźnia Rybacka” w Wiklinie. Odbiór prac nastąpił w lutym 2021 r. Przez najbliższe miesiące „Kuźnia Rybacka” będzie wyposażana. Obiekt otrzyma nowoczesną kuchnię oraz pełne wyposażenie, tak aby w pełni mógł pełnić funkcję społeczną.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk z przyjemnością informuje o przystąpieniu do realizacji projektu „Przebudowa i doposażenie obiektu „Kuźnia Rybacka” oraz popularyzacja wędkarstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego w miejscowości Wiklino”, na którego realizację pozyskało dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł w konkursie ogłoszonym przez Słowińską Grupę Rybacką w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”.

W ramach podjętych działań przebudowane i rozbudowane zostanie Centrum Aktywności Lokalnej (świetlica wiejska) w Wiklinie. Budynek zostanie przekształcony w „Kuźnię Rybacką” miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz turystów. Będzie to miejsce, którego działalność tematycznie związana będzie z szeroko pojętym rybactwem i rybołówstwem.

W chwili obecnej ogłoszony został przetarg na wykonanie prac budowlanych
http://bip.ckibp.slupsk.ug.gov.pl/zamowienia/pokaz/11

Całkowita zakładana wartość projektu wynosi 1 800 000 zł. Zakończenie całej inwestycji wraz z wyposażeniem obiektu planowane jest na kwiecień 2021 roku.

Powiązane aktualności

  • Zapytania ofertowe

    Kuźnia Rybacka w Wiklinie /
  • Kuźnia Rybacka w Wiklinie

    Wiklino /