Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Warsztaty dla mieszkańców Gmin Słupsk i Damnica.

W obu gminach rozpoczął się cykl warsztatów rękodzielniczych. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk we współpracy z Gminą Słupsk, Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Na jego realizację pozyskano środki w wysokości 17 200 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 19 200 zł.

Pierwsze spotkanie odbyło się 8 września w świetlicach w Bierkowie i Lubuczewie oraz Fili Biblioteki w Redzikowie- Lądowisku Kultury. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja pn. „Warsztaty rękodzielnicze i zielarskie formą aktywizacji środowiska wiejskiego Gmin Słupsk i Damnica poprzez aktywne  kultywowanie tradycji”. Głównym celem prowadzonych działań jest aktywizacja oraz budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez  pielęgnowanie tradycji, zwyczajów ludowych, wiedzy przekazywanej z  pokolenia na pokolenie (warsztaty zielarskie), a zwłaszcza działań rękodzielniczych obecnie zanikających na wsi (garncarstwo, wikliniarstwo itp.). Warsztaty zielarskie odbywają się w  cyklu czterech spotkań, pierwsze spotkanie w Bierkowie poprowadził Mikołaj Radomski – etnograf, pasjonat historii ziołolecznictwa na Pomorzu. Nie zabrakło części teoretycznej, jak i zajęć praktycznych w terenie. W zajęciach bierze udział stała grupa piętnastu osób.

 W Lubuczewie i Redzikowie uczestnicy projektu zmagali się wyplataniem wiklinowych koszy. Zajęcia poprowadziła Danuta Graczyk – doświadczony koszykarz-plecionkarz, znawczyni dawnych splotów plecionkarskich oraz odtwórczyni dawnych koszy wiklinowych. Wzięły w nich udział dwie piętnastoosobowe grupy złożone z dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Efektem prac było kilkadziesiąt koszyków wykonanych w trakcie czterogodzinnych warsztatów. W ramach operacji zrealizowane zostaną jeszcze 3 spotkania zielarskie oraz dwa warsztaty wikliniarskie i 4 warsztaty garncarskie, na które niebawem zostanie ogłoszony nabór.

Warunki uczestnictwa:

  1. Zameldowanie na terenie Gminy Słupsk lub Damnica
  2. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby do 35 roku życia (minimum 50% w grupie)
  3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres projekty@gok.slupsk.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, miejscowość zameldowania, miesiąc i rok urodzenia, telefon kontaktowy. O zakwalifikowaniu powiadomimy droga mailową.
  4. W przypadku warsztatów zielarskich uczestnik deklaruje udział we wszystkich 4 spotkaniach
  5. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne

Powiązane aktualności

  • Warsztaty Wikliniarskie

    Jezierzyce sob. / 29.09 / 14:00