Dziś czytam – jutro tworzę

Zakończyliśmy pierwszy etap realizacji projektu „Dziś czytam – jutro tworzę”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. W trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Słupsk: Szkole Podstawowej im.Leopolda Staffa we Włynkówku, Szkole Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Głobinie oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie  zorganizowaliśmy spotkania warsztatowo-literackie z cenionym w całym kraju pisarzem Danilem Odiją, aktorką i pisarką Bożeną Borek oraz debiutantem w dziedzinie fantasy – Krystianem Andrzejewskim. Twórcy podzielili się z młodzieżą wiedzą z zakresu pisania, inspiracji, etapów wydawania książki czy budowy dramatu. Głównym przedmiotem spotkań było jednak to, jak ważne jest w życiu czytanie.
 
Ciąg dalszy projektu i spotkania mistrz-uczeń. Pierwsze indywidualne konsultacje prowadzone przez znakomitego pisarza Daniela Odiję.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk otrzymało ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w kwocie 13 440 zł na realizację zadania „Dzisiaj czytam – jutro tworzę” w ramach zarządzanego przez Instytut Książki Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Projekt zostanie przeprowadzony w kilku etapach. Pierwsza część zadania będzie cyklem spotkań warsztatowo-literackich z uznanymi w regionie pisarzami. Spotkania te będą miały na celu promocję czytelnictwa poprzez aktywne działanie. Etap ten zostanie zrealizowany w trzech szkołach z terenu gminy wiejskiej Słupsk – w Głobinie, Redzikowie oraz Włynkówku. Zainteresowane osoby zaprosimy do udziału w warsztatach literackich, w ramach których będą miały okazję stworzyć nowe prace pod okiem profesjonalisty.

Twórcy najciekawszych prac warsztatowych zostaną później zaproszeni do udziału w spotkaniach międzypokoleniowej grupy literackiej oraz konkursie literackim. Zarówno warsztaty, jak i spotkania grupy poprowadzi pochodzący ze Słupska pisarz Daniel Odija. Finałem projektu będzie Gala konkursowa w bibliotece Lądowiska Kultury w Redzikowie. Prace konkursowe zostaną  opublikowane na stronie internetowej www.kultura.slupsk.pl oraz część z nich w Informatorze Gminy Słupsk „Nasza Gmina Nasze Życie”.