Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021

Dobiegł końca I etap realizacji projektu „Kultura wokół nas”,  dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”. Została przeprowadzona profesjonalna diagnoza potrzeb kulturalnych na terenie naszej gminy. Odbył się konkurs „Nasze pasje”, w ramach którego wybrani przez komisję pasjonaci mieli okazję nagrać krótkie filmy o swoich zainteresowaniach, a także konkurs na inicjatywy lokalne zgłaszane przez mieszkańców.  Inicjatywy te zostaną w II etapie dofinansowane kwotami do 4 tys. zł na ich realizację. Do konkursu zgłoszono 8  pomysłów, z których najwyżej oceniono:

 • „Literacki odlot w Gminie Słupsk” – 450 punktów, kwota dofinansowania 4.000 zł
 • „Kulturalny piknik integracyjny” – 421 punktów, kwota dofinansowania 4.000 zł
 • „Warsztaty modelarstwa redukcyjnego dla dzieci i ich rodziców” – 391 punktów, kwota dofinansowania 3.000 zł
 • „Głos młodych, głos hip-hopu” – 382 punkty, kwota dofinansowania 2.900 zł
 • ,,Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci – 356 punktów, kwota dofinansowania 3.600 zł

Dofinansowanie otrzymały także:

 • „Festiwal Latawców” – kwota dofinansowania 1.800 zł
 • „Tam, gdzie rosną poziomki” – kwota dofinansowania 3.000 zł

Ze względów formalnych złożony projekt „POMAGAJMY STARSZYM” nie podlegał ocenie.

Łącznie dofinansowanie otrzymała maksymalna możliwa liczba 7 złożonych pomysłów na kwotę 22.300 zł. W ramach dotacji II etapu ze środków Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, zostanie pokryta kwota 22.000 zł, reszta stanowić będzie wkład własny Centrum Kultury. Wnioski oceniane były przez komisję konkursową w składzie: Zbigniew Gach – dyrektor CKiBP, Maciej Flisak – specjalista ds. projektów, Magdalena Przybyłka – koordynator pracy CAL oraz Magdalena Popłońska–Kowalska – przedstawicielka Narodowego Centrum Kultury. Udział w punktacji mieli także sami wnioskodawcy, oceniając wnioski pod względem atrakcyjności pomysłu oraz zaangażowania w jego realizację mieszkańców.

 

 


Aktualizacja: 

Działanie „Nasze Pasje” stanowi element diagnozy przeprowadzanej przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk w ramach projektu „Razem Ku Kulturze” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.

Mieszkańcy Gminy Słupsk to często osoby niezwykłe, szerzej nieznane, a posiadające ciekawe zainteresowania czy to bardziej kulturalne, hobbystyczne czy też sportowe. W zakresie  realizacji naszego pomysłu pragniemy zachęcić Państwa do podzielenia się z nami waszymi pasjami, działaniami – być może staną się one  motywacją dla innych. Nasza inicjatywa w zamierzeniu stanowić będzie inspiracje do cyklu artykułów w gazetce gminnej poświęconych najciekawszym osobom.

O wysyłanie zgłoszeń prosimy także osoby, które znają kogoś, kogo warto by wyróżnić. Jedyne warunki dotyczące osób zgłaszanych to wiek minimum 12 lat oraz zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej Słupsk.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo  pod adresem projekty@gok.slupsk.pl do dnia 21 maja 2021 roku

Regulamin Nasze Pasje 

 

 


Aktualizacja:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk ogłasza nabór wniosków na inicjatywy lokalne z dziedziny kultury realizowane na terenie Gminy Słupsk. Wniosek na dofinansowanie swojego pomysłu może złożyć każdy z mieszkańców. Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosków i ich punktacji opisane są w regulaminie. Niniejszy konkurs jest efektem przeprowadzonej w ostatnich miesiącach diagnozy potencjału kulturotwórczego naszej gminy. Działania te stanowią element projektu „Razem ku kulturze” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Łącznie 30 tys zł pozyskanych środków zostało w nim przeznaczone na diagnozę, oraz dofinansowanie pomysłów mieszkańców.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin
Wniosek.pdf
Wniosek.docx
Raport_Razem ku kulturze

 

 


Z ogromną radością informujemy, że nasze Centrum Kultury zostało zakwalifikowane do programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021. Łączne dofinansowanie 30 tys. zł zostanie wydane na przeprowadzenie diagnozy oraz przyznanie od 4 do 7 mikrograntów na realizację zgłoszonych pomysłów przez mieszkańców Gminy Słupsk.

W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona diagnoza społeczna, która ma na celu m.in. poznanie preferencji mieszkańców Gminy Słupsk w związku z planami budowy centralnego gminnego Centrum Kultury w Siemianicach. W kolejnym etapie zostaną podjęte zadania, które mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej. W 2021 r. łączne wsparcie, które otrzymają od Narodowego Centrum Kultury w ramach tego programu, wyniesie 1,5 mln zł. W procesie naboru do NCK wpłynęły 232 wnioski.

Powiązane aktualności

 • Nabór na stanowisko: Kierownik Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie

  Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie pt. / 6.10 /
 • Taką ścieżką nas poprowadź – koncert utworów Agnieszki Osieckiej

  Siemianice / sob. / 7.10 / 18:00
 • Warsztaty GOSPEL

  Lądowisko Kultury / Siemianice / sob. / 28.10 / 10:00
 • Noc Bibliotek

  Lądowisko Kultury / sob. / 7.10 / 16:00
 • Czułe spotkania vol. 3

  Lądowisko Kultury sob. / 21.10 /
 • JOGA – zajęcia pokazowe

  Lądowisko Kultury śr. / 27.09 / 18:30
 • UWAŻNOŚĆ – joga, mindfulness i warsztaty masażu w Swołowie

  Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie pt. / 27.10 /
 • Rekrutacja na zajęcia 2023/2024

  Gmina Słupsk /
 • Bazarek Natury

  Krępa Słupska sob. / 14.10 / 9:00
 • Praca dla Animatorów kultury!

  Gmina Słupsk /
 • Odbierz kartę korzyści!

  Gmina Słupsk /
 • Mała książka – wielki człowiek

  Biblioteka /
 • Deklaracja dostępności

  Ważne /
 • Regulaminy, oświadczenia, instrukcje

  WAŻNE /