O instytucji CKBP

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk to samorządowa instytucja kultury prowadzona przez Gminę Słupsk. Instytucja powstała  z dniem 1 stycznia 2015 r. w wyniku połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jezierzycach z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Głobinie.

CKiBP realizuje szereg działań edukacyjnych. Swoją ofertę kierujemy do najmłodszych uczestników kultury jak i tych starszych. W zabawny i ciekawy sposób przybliżamy zagadnienia związane z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, literaturą, malarstwem, tańcem, kuchnią itp. Poprzez nasze działania chcemy również rozwinąć wrażliwość dzieci na otaczającą je przestrzeń, krajobraz, zabytki i architekturę. Zachęcić osoby starsze do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zespół CKBP

Zbigniew Gach

Dyrektor

Michał Ziętek

Zastępca Dyrektora

Małgorzata Sędrowicz

Kierownik Biblioteki

Janina Bałyk

Główna Księgowa

Ewelina Pietkiewicz

młodszy bibliotekarz

Krzysztof Przewoźny

Specjalista Plastyk - Grafik

Maciej Flisak

specjalista ds. projektów

Aleksandra Szemryk

specjalista ds. promocji i sekcji

Magdalena Strzała

Referent księgowo-kadrowy

Mariola Grabowska

specjalista ds. ogólnoorganizacyjnych

Małgorzata Piasecka

Młodszy Bibliotekarz

Sandra Winnicka

specjalista ds. administracyjnych

Mirosław Wyszomirski

Specjalista ds. kultury – koordynator techniczny

Marek Mańkowski

Konserwator