Powiat Słupski

Moja Kraina w Kratę | Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Drodzy uczestnicy! Komisja konkursowa ogłasza wyniki konkursu plastycznego „Moja Kraina w Kratę”!

NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzymuje NADIA MISZKE z Głobina

I miejsce HANNA KOŚCIEWICZ z Charnowa

II miejsce MAJA KOSTRZEWA z Bierkowa

III miejsce NATALIA KOWALCZYK ze Słupska

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie przepięknych prac, które ozdobią EtnoWioskę Dziecięcą podczas 4. Festiwalu Twórczości Ludowej EtnoBaltica 2022 2 i 3 lipca w Swołowie.

__________________________________________________________

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moja Kraina w Kratę”, w którym do wygrania jest rower z koszykiem wypełnionym polnymi kwiatami. Jego założeniem jest przygotowanie pracy plastycznej (w formacie A3, wykonanej za pomocą wyłącznie pasteli olejnych) przedstawiającej dowolny element  związany z historycznym regionem „Krainy w Kratę”.

Odbiór nagród i wystawa pokonkursowa wszystkich prac odbędzie się w EtnoWiosce podczas 4. Festiwalu Twórczości Ludowej EtnoBaltica 3 lipca w Swołowie. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Powiatu Słupskiego.

Dopuszczamy zgłoszenia pracy plastycznej wykonanej wyłącznie indywidualnie. Prace zbiorowe, których autorami jest więcej niż jedna osoba, nie będą przyjmowane.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Każda praca plastyczna powinna być podpisana i zawierać imię i nazwisko autora, a także tytuł. Musi zostać przesłana pocztą tradycyjną wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym, zawierającym niezbędne oświadczenie (znajdujące się na ostatniej stronie regulaminu umieszczonego poniżej). Może być też dostarczona osobiście do głównej siedziby Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, Głobino, ul. Główna 65, 76-200 Głobino. Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi są przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. (decyduje data wpłynięcia do Centrum Kultury w Głobinie).

Więcej informacji na temat konkursu w poniższym regulaminie:

Moja Kraina w Kratę – regulamin