Gminne Święto Plonów

Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021

 

                                                                                                                                

                                           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                                                                 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pn. „Dożynki 2021 – Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk”, której  celem jest aktywizacja i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kultywowanie i pielęgnowanie tradycji, zwyczajów ludowych prezentowanych podczas organizowanych Dożynek Gminnych w Swołowie – Gmina Słupsk, a także zaprezentowanie możliwości związanych z lokalną produkcją rolną w tym produktami regionalnymi oraz budowaniem sieci sprzedaży. Więcej informacji na stronie www.kultura.slupsk.pl

Realizacja operacji wpłynie na zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, kultywowanie tradycji i obrzędów kultury ludowej związanej z obchodami Święta Plonów, promowanie tradycyjnych, lokalnych produktów rolniczych oraz popularyzację tradycji kulinarnej i twórczości ludowej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

                                               Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

       Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

 

Więcej informacji na temat realizacji projektu: