Głobino czw / 6.12 / 17:00

Konkurs Plastyczny Dla Dzieci z Gminy Słupsk

REGULAMIN

Konkurs Plastyczny Jak wyglądałaby Twoja miejscowość, gdyby rządził w niej św. Mikołaj?, dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych klas ,,0-III”.

  I. Organizatorem konkursu plastycznego jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk.

 II. Celem konkursu jest:

 

  • popularyzowanie wśród dzieci działań plastycznych,
  • stwarzanie możliwości udziału dzieci uzdolnionych w dziedzinie sztuk plastycznych,
  • konfrontacja w zmaganiach konkursowych możliwości twórczych dziecka z osiągnięciami rówieśników,
  • poszukiwanie nowych środków wyrazu,
  • poszerzanie wiedzy z zakresu technik plastycznych.

 

 III. Uczestnikami konkursu będą dzieci (uczniowie i przedszkolaki z placówek edukacyjnych z Gminy Słupsk) w trzech      grupach wiekowych: Przedszkola i „0”, klasy „I-III”.

 IV. Format i technika prac jest dowolna.

 V. Warunki uczestnictwa.

 Każda praca winna być opatrzona metryką informacyjną umieszczoną Z TYŁU pracy, metryka powinna zawierać czytelne / PISMO DRUKOWANE / następujące informacje:

 

  • imię, nazwisko,
  • wiek autora,
  • nazwę placówki rekomendującej pracę, nr telefonu placówki.

 

Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, a nie zespołowe wykonane przez kilkoro dzieci. Każde dziecko składa tylko jedną pracę. Prace nie będą przyjmowane po terminie zgłoszeń.

 

Termin odbioru prac to 14 dni licząc od dnia otwarcia wystawy. Prace nieodebrane zostaną zniszczone.

 

Niniejszy regulamin otrzymają wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze (Przedszkola i Szkoły Podstawowe) Gminy Słupsk.

VI. Nagrody

Jury powołane przez organizatora (CKiBP) dokona oceny i kwalifikacji prac na wystawę.

 

Na wystawie zostaną wyeksponowane prace w miarę możliwości wystawienniczych CKiBP.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu otwarcia wystawy. Dyrektor CKiBP zaprosi wszystkich autorów nagrodzonych prac.

VII. Uwagi końcowe

Data zgłoszenia pracy – do 30 listopada.

Otwarcie wystawy – 6 grudnia w siedzibie CKiBP w Głobinie.
Godzina otwarcia wystawy:  17.00

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Słupsk!!

Miejsce otwarcia – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk w Głobinie. CKiBP przed ogłoszeniem wyników konkursu nie będzie dodatkowo przekazywał informacji o zajętych miejscach. Prosimy instruktora / nauczyciela do doboru takich technik wykonania prac przez dzieci, które umożliwia ją ich ekspozycję na tablicach lub ramach wystawienniczych.

 

Dodatkowo prosimy ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych o dołączenie oświadczeń o poniższej treści. Prace bez załączonych oświadczeń nie będą przyjmowane przez pracowników CKiBP.

 Kontakt:
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk 

Krzysztof Przewoźny
(059) 847 10 91

 Regulamin i oświadczenia do pobrania.

REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJ