Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI

Sekcja języka angielskiego w Lądowisku Kultury kształtuje i rozwija wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Zróżnicowane typy ćwiczeń stymulują nabywanie właściwych nawyków językowych. Dbamy o to, by nauka języka angielskiego dawała również dzieciom i młodzieży możliwości poznania zwyczajów i typowych świąt w krajach anglojęzycznych. Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania- już od 5 roku życia. Korzystamy z podręczników najlepszych wydawnictw oraz wykorzystujemy środki audio.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach według metod ściśle skorelowanych z rozwojem dziecka, natomiast dorosłym proponujemy naukę języka z naciskiem na komunikację w sytuacjach codziennych. Gwarantujemy ciągłość nauki. Lektorem jest w pełni wykwalifikowana, pełna entuzjazmu, osoba z ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą – mgr Radosław Gierłowski.

UWAGA: Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie się minimalnej ilości osób w grupie (5 osób).

Zajęcia:
wtorki: 15:50-16:35
czwartki: 15:30-17:55
Uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej, liceum, dorośli
Lektor: mgr Radosław Gierłowski
Opłata: 150 zł / m-c
Czas trwania zajęć: 2x w tygodniu po 45 min.
Miejsce: Lądowisko Kultury w Redzikowie
Zapisy:  tel. 511 428 537