Język angielski

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia na różnych poziomach zaawansowania, rozwijające umiejętności językowe każdej grupy wiekowej.

Sekcja języka angielskiego w Centrum Kultury w Głobinie kształtuje i rozwija wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Zróżnicowane typy ćwiczeń stymulują nabywanie właściwych nawyków językowych. Regularnie oceniamy poziom wiedzy poprzez wykorzystanie różnego rodzaju testów.

Dbamy o to, by nauka języka angielskiego dawała również dzieciom i młodzieży możliwości poznania zwyczajów i typowych świąt w krajach anglojęzycznych. Uczymy już pięciolatki, zapraszamy uczniów szkół podstawowych. Oferujemy kursy na wszystkich poziomach. Korzystamy z podręczników najlepszych wydawnictw oraz wykorzystujemy środki audio.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach według metod ściśle skorelowanych z rozwojem dziecka. Gwarantujemy ciągłość nauki. Lektorem jest w pełni wykwalifikowana, pełna entuzjazmu, osoba z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą – Radosław Gierłowski.

kontakt: biuro@gok.slupsk.pl nr tel.  59 847 10 91

UWAGA: Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie się minimalnej ilości osób w grupie (5 osób).

Zajęcia: poniedziałki i piątki, godziny do ustalenia z instruktorem
Uczestnicy: dzieci od 7. roku życia, młodzież, dorośli
Instruktor: Radosław Gierłowski
Opłata: 150 zł / mies.
Czas trwania zajęć: 45 min. / 2 razy w tygodniu
Miejsce: Centrum Kultury w Głobinie
Zapisy: tel. 59 847 10 91