Krępa Słupska / sob. / 25.09 / 10:00

Bazarek Natury

Centrum Promocji Produktów Lokalnych w Krępie Słupskiej serdecznie zaprasza na najbliższy Bazarek Natury 25 września (sobota) od godz. 10:00.

Na Bazarku Natury będziecie mieli możliwość nabycia: warzyw, owoców, serów wędzonych, ryby, naturalnych wędlin, pysznych przetworów wykonanych z naturalnych produktów oraz wiele innych. Wszystkie te i inne produkty będziecie mogli zakupić u starannie wyselekcjonowanych wystawców, którzy na co dzień dbają o najwyższą jakość swoich produktów.

Bazarek Natury to miejsce, które dba o Ciebie i Twoją rodzinę. Miejsce, w którym kupicie produkty rolne pochodzące z ekologicznych upraw, prosto od rolnika. Miejsce, w którym jakość produktów to nasza naczelna zasada.

https://www.facebook.com/BazarekNaturyKrepa/ 

Regulamin Targowiska – Bazarek Natury

 

 

KRĘPA SŁUPSKA ul. Lipowa 3, 76-200 Słupsk

_____________________________________________________________________

 

Zwolnienie z opłaty targowej

W ramach pomocy dla przedsiębiorców i rolników, ze względu na panującą pandemię COVID-19, od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 nie będzie pobierana opłata targowa.

Opłata targowa jest wskazana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jej wysokość ustalana jest przez Radę Gminy Słupsk i pobiera się ją od osób fizycznych, prawnych, jak również od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na Bazarku Natury.

Zgodnie z art 1 ust. 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2255) „od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).”

Od pierwszego Bazarku w 2021 roku Gmina nie pobiera opłaty targowej za Bazarek Natury. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu rezerwację stanowisk handlowych prowadzi Centrum Kultury Gminy Słupsk, nr tel. 785 505 485.