Lądowisko Kultury w Redzikowie

ANKIETYZACJA REDZIKOWA

Włącz się w kulturę – Lądowisko Kultury w Redzikowie jest dla Ciebie! 

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest sprawdzenie Państwa opinii o dotychczasowej działalności kulturalnej Lądowiska Kultury w Redzikowie. Informacje zebrane w trakcie badania pozwolą na zbadanie i ocenienie dotychczasowych działań  w naszym ośrodku.

• Jakiej oferty kulturalnej – zajęć i wydarzeń potrzebują mieszkańcy Redzikowa?

• Co interesuje dzieci, młodzież, a co seniorów?

• Jakie potrzeby związane z kulturą mają mieszkańcy Redzikowa ?

To m.in. pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas konsultacji społecznych.

Ankietę można pobrać na swój komputer, wypełnić i odesłać na adres mailowy ladowisko@gok.slupsk.pl lub złożyć w Lądowisku Kultury w Redzikowie.

ANKIETA WORD
Lądowisko Kultury Ankieta

ANKIETA PDF
Lądowisko Kultury Ankieta

Ankieta ma służyć ocenie oraz poznaniu opinii na temat dotychczasowych działań kulturalnych oraz pomóc nam w kształtowaniu oferty kulturalnej w oparciu o potrzeby i oczekiwania mieszkańców.