Lądowisko Kultury

Wolontariat w kulturze

Wolontariat jest jedną z możliwości aktywnego uczestnictwa w kreowaniu kultury, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ponadnarodowym, poprzez udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych podejmowanych na taką skalę. Przy współpracy wolontariackiej, wolontariusze „dają coś” drugiej stronie. W zamian, prócz udziału w warsztatach, organizacji wydarzeń oraz możliwości sprawdzenia wiedzy teoretycznej w praktyce, zaangażowani w niego wolontariusze dostają coś znacznie ważniejszego – przestrzeń i możliwość otwarcia się na świat, pozwalające poszerzyć bazę kontaktów osobistych, a przede wszystkim doświadczyć kultury, zwyczajów i metod pracy powszechnych w kraju i nie tylko. Ma to dla ich indywidualnego doświadczenia znaczenie niebagatelne. Tak więc, zachęcamy aby zostać jednym z wolontariuszy przy Lądowisku Kultury w Redzikowie!

Szczegółowy regulamin wolontariatu: Regulamin Wolontariatu Lądowisko

Do zgłoszenia swojej kandydatury niezbędne jest wypełnienie Ankiety wolontariatu  oraz karty zgłoszeniowej, które należy przesłać na adres: ladowisko@gok.slupsk.pl lub dostarczyć osobiście do Lądowiska Kultury w Redzikowie.

Koordynatorem wolontariatu działającego przy Lądowisku Kultury jest pani Ewelina Pietkiewicz, z którą można kontaktować się pod nr tel. 511 428 537